Systemudvikling

Systemudvikling og driftUdvikling af skræddersyede IT Systemer


Vi udvikler både webapplikationer og mobile applikationer.
Udviklingen foretages af inhouse kompetencer og dækker bl.a. over .Net og php.


Vi arbejder med og drifter systemer der anvendes på tværs af Europa.Privacy by Design & Default. . . er tænkt ind i vores løsninger fra start.Vi er specialister i håndteringen af personfølsomme data både ifm. udvikling og drift.
Før projektet skydes i gang kan vi stille med DPO kompetencerne og afklare alt vedrørende persondata i det kommende projekt.
Under udviklingen og i driften kan vi stille med CPO kompetencer når dette er nødvendigt.
Vores udviklingsprocesser bliver understøttet af vores speciale i IT Sikkerhed med henblik på Persondataforordningen og IT infrastruktur f.eks skræddersyet hosting.

Drift


Når systemer går fra udvikling til drift, så kan vi tilbyde dedikeret infrastruktur i EU og udelukkende i Danmark.
Driften kan f.eks. omfatte Hosting inkl. Cloudflare trafik management og Email deliverability overvågning via DMARC og selvfølgelig backup
Overholdelse af compliance forpligtelser er ligeledes en fast tilgangsvinkel til vores opfattelse af IT driften.

Versionering & Dokumentation

Det lyder ganske banalt, men mange systemer bliver udviklet uden dokumentation eller versionsstyring.
Ikke mindst med dokumentationskravene ifm. Persondataforordningen bliver dette hurtigt et problem.

Derfor bliver alle vores udviklingsprojekter versionsstyret i lukkede git miljøer og dokumenteret, således kunden har et reelt slutprodukt i hænderne.